Program konference - Celoživotní péče o pacienty s míšní lézí

Čtvrtek 9.6.

08:30 – 09:30 Prezence účastníků
09:30 – 10:00 Zahájení konference
10:00 – 12:30 Blok I. Komplikace po poranění míchy a jejich řešení
 1. Vašíčková Lia, Spinální jednotka FN Brno
  Deep tissue injury – vnitřní dekubity u spinálních pacientů
 2. Bílková Klára, Spinální jednotka KN Liberec
  Včasná prevence a její vliv na kvalitu života vozíčkáře
 3. Daníčková Eliška, Kříž Jiří, Spinální jednotka FN Motol
  Léčba kožních defektů amniovou membránou – první zkušenosti
 4. Pazour Jan, Vimmerová Iva, Spinální jednotka KN Liberec
  Dekubity u plegiků „včera a dnes“. Kam jsme se posunuli?
 5. Hyšperská Veronika, Spinální jednotka FN Motol
  Fekální bakterioterapie na spinální jednotce
11:00 – 11:20 Přestávka na kávu
 1. Kříž Jiří, Spinální jednotka FN Motol
  První zkušenosti se stimulačním systémem bránice
 2. Honzátková Lenka, Centrum Paraple o.p.s.
  Poruchy spánku po poranění míchy, diagnostika a léčba
 3. Davidová Hana, Rehabilitační ústav Hrabyně
  Antidepresiva v léčbě spinálního pacienta
 4. Šedivá Kristýna, Kříž Jiří, Spinální jednotka FN Motol
  Program komplexní péče o pacienty s baklofenovou pumpou
 5. Švecová Eva, Spinální jednotka FN Brno
  Pacient s míšní lézí v ambulanci neurologa
 6. Benešová Michaela, Rehabilitační ústav Kladruby
  Edukace o autonomní dysreflexii u pacientů se spinálním poškozením
12:30 – 14:00 Oběd
14:00 – 15:00 prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. – Komunikace ve zdravotnictví
15:00 – 17:00 Blok II. Rehabilitace pacientů s míšní lézí
 1. Lukeš David, Černý Miroslav, Centrum Paraple o.p.s.
  Chůze stále není pro všechny
 2. Nováková Klára, Jízdná Sylvie, Rehabilitační ústav Hrabyně
  Využití systému Reha Zebris k vyšetření a terapii pacientů s míšní lézí
 3. Hozmanová Renata, Rehabilitační ústav Kladruby
  Pobyt pacienta na spinální rehabilitační jednotce
 4. Gregorová Zuzana, Vatěrová Hana, Svobodná Magdalena, Centrum Paraple o.p.s.
  Dlahování a ortézování ruky u lidí po poškození míchy
 5. Sadíková Helena, Košťálová Jana, Rehabilitační ústav Kladruby
  Směřování spinálního pacienta po dimisi z RÚ
 6. Chobot Lukáš, Rehabilitační ústav Kladruby
  Koncepce rehabilitační péče v Rehabilitačním ústavu Kladruby
 7. Ecclesová Lenka, Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé Luže Košumberk
  Odborná rehabilitační péče v domácím prostředí u dospělých z pohledu ergoterapeuta
 8. Vyskočil Tomáš, Gregor Martin, Centrum Paraple o.p.s.
  Respirační problematika po poškození míchy
 9. Zvelebilová Pavlína, REHAFIT, o.p.s.
  Fyzioterapie jako životní styl
 10. Sixtová Hana, Česká asociace paraplegiků – CZEPA
  Rozdílné sociální zajištění klientů s parézou a plegií
17:30 – 18:30 Členská schůze České společnosti pro míšní léze ČLS JEP
19:30 – 01:00 Večeře

Pátek 10.6.

9:00 – 10:15 Firemní prezentace
 1. Poková Petra, Otto Bock ČR s.r.o.
  EXOPULSE Mollii Suit – první neuromodulační oblek - 15´
 2. Šnytr Jan, Otto Bock ČR s.r.o.
  Srovnání ortoptických systémů SCO a SSCO - 15´
 3. Náhlý Robert, Meyra ČR s.r.o.
  Představení nových produktů americké značky Ride Designs - 30´
 4. MgA. Věra Kunhartová, Bc. Veronika Liďáková, Libella design s.r.o.
  Libella Seat Varia — korekce sedu na míru uživateli - 15´
10:00 – 11:00 Posterová sekce, přestávka na kávu
11:00 – 13:00 Blok III. Terciární péče po poranění míchy
 1. Kachlířová Zuzana, Urologická klinika 3. LF UK a FNKV
  Urologická ambulantní péče o pacienty po míšní lézi
 2. Hradilová Iva, Centrum Paraple o.p.s.
  Žena intimně z pohledu ergoterapeuta – menstruace po poškození míchy
 3. Strnadová Iveta, Kopecká Sandra, SJ KN Liberec, a.s.
  Vliv poúrazových faktorů v životě pacienta se spinálním poraněním, včera, dnes a zítra…
 4. Jančíková Alena, Lukeš David, Česká asociace paraplegiků – CZEPA
  Skupina terciární péče
 5. Faltýnková Zdeňka, Česká asociace paraplegiků – CZEPA
  Role webinářů ve fázi celoživotní zdravotně sociální péče
 6. Machalová Vladimíra, Malíková Lenka, Rehabilitační ústav Hrabyně
  Peer mentor v RÚ Hrabyně
 7. Lukeš David, Vydrželová Marie, Honzátková Lenka, Centrum Paraple o.p.s.
  Paraple 21. století
 8. Vostřel Petr, Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé Luže Košumberk
  Náš spolek „Spinálníček“
13:00 – 13:30 Prohlídka přístrojů pro neurorehabilitaci a závěrečné občerstvení
13:30 Závěr sympozia

Generální partner

Vystavovatelé