Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

po tříleté odmlce si Vás dovolujeme co nejsrdečněji pozvat na již XII. Odbornou konferenci a setkání spinálních jednotek, které se uskuteční ve čtvrtek 9. a v pátek 10. června 2022 v Rehabilitačním ústavu Kladruby.

V letošním roce se soustředíme na téma „celoživotní péče o pacienty s míšní lézí“, které bude prezentováno formou přednášek a posterů.

Odborný garant: prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.

Registrace na konferenci, informace o ubytování, témata vyzvaných přednášek, program konference a řadu dalšího naleznete na těchto webových stránkách. V případě zájmu vystoupit na konferenci s vlastní přednáškou prosíme kontaktujte organizátory, kontakty naleznete v příslušné sekci.

Témata posterů nejsou omezená, budou k dispozici šablony pro jejich přípravu. Na komentované postery bude vyčleněn speciální blok a budou prezentovány jako aktivní účast.

V průběhu čtvrtka se bude konat členská schůze České společnosti pro míšní léze.

Součástí konference bude rovněž prezentace zdravotnické techniky a farmacie.

Nenechte si ujít společenský večer.

Těšíme se na setkání

prim. MUDr. Lucie Quiquerez
primářka lůžkového oddělení 1, 5
Rehabilitační ústav Kladruby

Místo

Rehabilitační ústav Kladruby
Kladruby 30
257 62 Kladruby u Vlašimi

Parkování

mapa

Pořádající agentura:

SIT TRAVEL, s.r.o.
Email: vlk@sittravel.cz
Tel.: +420 606 209 108

Pokyny pro aktivní účastníky:

Jednací jazyk čeština, slovenština.
Přednáška: formát Power Point

Máte-li zájem na konferenci vystoupit s vlastní přednáškou, prosím kontaktujte MUDr. Lucie Quiquerez.
tel. +420 317 881 278
Email: lucie.quiquerez@rehabilitace.cz

Generální partner

Vystavovatelé