Postery

 1. Mikešová Jana, Spinální jednotka FN Brno
  Porucha sycení a polykání u pacientů s míšní lézí z pohledu fyzioterapeuta
 2. Slabotínská Svatoslava, Martincová Kristýna, Srnec Josef, ParaCENTRUM Fenix, z.s.
  Využití exoskeletu Unilexa u pacientů s míšní lézí
 3. Hradilová Iva, Jelínková Šárka, Centrum Paraple o.p.s.
  Sexualita SCI – výsledky dotazníkového šetření
 4. Koukal Petr, Příhoda Aleš, Honzátková Lenka, FBMI ČVUT, Centrum Paraple o.p.s.
  Vliv pravidelného skupinového cvičení na fyzickou zdatnost osob po míšním poranění
 5. Kříž Jiří,Spinální jednotka FN Motol
  Urologická péče o pacienty na spinální jednotce
 6. Kyriánová Alena, Pazour Jan, Hašková Markéta, Pilzová Martina, Šmejda Michal, Bolek Martin, Spinální jednotka KN Liberec
  Spinální jednotka KNL – pomocník pro naše pacienty
 7. Balková Josefína, Krahulcová Adéla,Skokan Ladislav, Kříž Jiří, Spinální jednotka FN Motol
  Novinky v hlasové asistenci
 8. Kulakovská Marie, RÚ Kladruby
  20 let trvání SRJ RÚ Kladruby - Statistika
 9. Zuzana Návratová, Petra Kurková, Radim Tylšar, Rehabilitační ústav Hrabyně
  Edukační pobyty rodin v procesu rehabilitace

Pokyny k prezentaci posterů

Komentované postery budou v průběhu konference prezentovány na místě pro ně vyhrazeném. Po příjezdu do Kladrub dostanou autoři instrukce, kde přesně je místo určené pro jejich poster. Postery budou v místě konání konference umístěny po celou dobu jejího trvání. Prosíme o vyvěšení posterů již v průběhu registrace ve čtvrtek 9.6. 2022 v ranních hodinách.

Postery budou vyvěšeny na stojanech velikosti 1 x 1 m. Doporučený rozměr posteru je proto formát B1 (707 x 1000 mm). K připevnění posteru na stojany budou na místě k dispozici špendlíky či suché zipy.

Prezentace posterů bude probíhat ve čtvrtek a v pátek v předem stanovených časech. Jedná se o aktivní účast na konferenci, prosíme tedy všechny autory posterů, aby v uvedených časech byli přítomni u svých posterů a byli připraveni zájemcům svá sdělení komentovat, případně o nich diskutovat. Právě možnost diskuze v úzkém kruhu zájemců je totiž velkým přínosem tohoto formátu prezentace. V době šikovných a chytrých mobilních telefonů je díky fotografii další velkou výhodou pro účastníky konference možnost přivézt si domů kompletní sdělení autora.

Doporučení ke zpracování tématu formou posteru

Prostřednictvím posteru lze představit domovské zdravotnické zařízení, přístup k péči o pacienty, specifické metody používané v terapii, vlastní výzkum nebo třeba statistiky zařízení. Témata nejsou ničím omezená.

Grafické ztvárnění posteru je zcela libovolné, záleží na nápaditosti a zkušenosti autorů. Pro ty, kterým chybí jistota při zpracování posteru, nabízíme několik doporučení vycházejících z našich zkušeností nebo využít připravených šablon pro některé z používaných PC programů (Microsoft® PowerPoint, Microsoft® Publisher, Adobe Illustrator®). Tyto šablony jsou k dispozici ke stažení. Naleznete v nich také tipy na práci s daným programem.

Každý poster by měl obsahovat název, jméno autora a případných spoluautorů a kontakt na autora.

Text sdělení doporučujeme členit do menších bloků, vhodné je přinejmenším oddělit úvod (stručné uvedení do tématu), vlastní sdělení a závěr (shrnutí nejdůležitějšího, tedy to, co by mělo po přečtení posteru zbýt v hlavě). Pro větší přehlednost se hodí použití odrážek, podnadpisů či barevného pozadí. Zlaté pravidlo zní: čím méně textu, tím lépe.

Pro dobrou čitelnost pro čtenáře stojícího před stojanem doporučujeme velikost písma pro text 25-35 pt, pro nadpisy 35-45 pt a pro název 75-85 pt. Návod na nastavení potřebné velikosti celého posteru naleznete v šablonách.

Pro větší názornost je vhodné doplnění textu fotografiemi, obrázky či grafy. U fotografií je nutné dbát na jejich dostatečné rozlišení, aby jejich kvalita neutrpěla tiskem na velký formát.

Generální partner

Vystavovatelé